Цени за реклама в Blitz.bg

Рекламен формат Макет Позиция CPM *
Стандартни банери / Rich media
Десктоп версия
Top 300×250
Вътрешни страници 10,00 лв.
Middle 300×250
Всички страници 9,00 лв.
3D Cube 300×250
Всички страници 12,00 лв.
Half banner 300×600
Вътрешни страници 14,00 лв.
3D Cube 300×600
Вътрешни страници 16,00 лв.
Megaboard 980×200 или
1080х250
Вътрешни страници 16,00 лв.
3D box 980×200
Вътрешни страници 20,00 лв.
Carousel
Вътрешни страници 10,00 лв.
Transition
Вътрешни страници 30,00 лв.
Rollband Banner
Вътрешни страници 25,00 лв.
PushDown Banner
Вътрешни страници 25,00 лв.
Video transition
Вътрешни страници 30,00 лв.
Branding
Вътрешни страници 30,00 лв.
Footer 1000×100
Вътрешни страници 18,00 лв.
ПР публикации За категории Политика,
Икономика, Общество
1 500,00 лв.
всички останали рубрики 1000,00 лв.
Мобилна версия
300×250 Вътрешни страници 12,00 лв.
320×100 Вътрешни страници 12,00 лв.
in article Всички страници 15,00 лв.
Footer Всички страници 14,00 лв.
Video Вътрешни страници 30,00 лв.
*CPM – Цена за 1000 импресии
Цените са в лева без ДДС за 1000 импресии.
Цените за ПР публикациите са в лева без ДДС.
Гарантираните импресии на дневна база са 1 500 000 (Desktop – 300 000,Mobile – 1 200 000).
Уникалните потребители на дневна база са 400 000.
Възможно е таргетиране по устройства, часови пояс, гео таргериране в страната и чужбина.
Утежнения:
Политическа реклама: +50%
Геотаргетиране: + 20 %
Таргетиране по часови зони: + 20 %