Цени за реклама в Blitz.bg/sport

Рекламен формат Макет Позиция CPM *
Стандартни банери / Rich media
Десктоп версия
Top 300×250
Вътрешни страници 10,00 лв.
Middle 300×250
Вътрешни страници 9,00 лв.
3D Cube 300×250
Вътрешни страници 12,00 лв.
Half banner 300×600
Вътрешни страници 14,00 лв.
3D Cube 300×600
Вътрешни страници 16,00 лв.
Megaboard 980×200
или 1080х250
Вътрешни страници 12,00 лв.
3D box 980×200
Вътрешни страници 14,00 лв.
Wallpaper
Вътрешни страници 16,00 лв.
Carousel
Вътрешни страници 10,00 лв.
Brandmark/Takeover
Всички страници 20,00 лв.
Rollband Banner
Всички страници 20,00 лв.
PushDown Banner
Всички страници 20,00 лв.
Video
Всички страници 25,00 лв.
Брандинг Megaboard + wallpaper
Всички страници 25,00 лв.
ПР публикации 800,00 лв.
Мобилна версия
300×250 Вътрешни страници 8,00 лв.
in artucle Вътрешни страници 10,00 лв.
Footer Всички страници 10,00 лв.
Video Вътрешни страници 25,00 лв.
*CPM – Цена за 1000 импресии
Цените са в лева без ДДС за 1000 импресии.
Цените за ПР публикациите са в лева без ДДС.
Гарантираните импресии на дневна база са 150 000 (Desktop – 30 000,Mobile – 120 000).
Уникалните потребители на дневна база са 80 000.
Възможно е таргетиране по устройства, часови пояс, гео таргериране в страната и чужбина.